June 14, 2021 9:03 pm

รับทุบตึก รับรื้อถอน อาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด


รับทุบตึก รับทุบตึก อาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด บริษัท บาวคอน จำกัด ให้บริการ รับทุบตึก รับรื้อถอน อาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้วยเทคนิคและวิธีการที่สามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และมีผลงานรื้อถอนมากกว่า 160 โครงการ ควบคุมงานและกำกับดูแลโดยสามัญวิศวกรโยธา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี มีผลงานมากมาย ชมผลงานได้ที่ http://www.baucon.co.th และยังให้บริการ ทุบสะพานขนาดใหญ่ รื้อถอนโรงงานอุตสาหกรรม รับรื้อถอนอาคารสูง   รับรื้อถอนอาคารขนาดใหญ่ รับรื้อถอนและปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ทุบอาคารเพื่อการเวนคืนพื้นที่  รื้อถอนบ้านขนาดใหญ่ รับสกัดโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ รับรื้อถอนภายในอาคารเพื่อการปรับปรุงอาคาร   ทางเราทำงานด้วยความปลอดภัย ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย คำนึกถึงสิ่งแวดล้อม ทำงานรวดเร็วทันเวลา มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรโยธาควบคุมงานตลอดเวลา เว็บไซด์ :  http://www.baucon.co.th