June 14, 2021 9:46 pm

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ หาก “หยุดเซ็กส์นาน”


จากการวิจัยทางจิตวิทยาของวัยรุ่น ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า ความตระหนักในเรื่องความสนใจและความปรารถนาทางเพศอาจพัฒนาขึ้นในช่วงวัยรุ่น แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไป บางครั้งความสนใจเรื่องเพศก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด และพวกเขาเต็มใจที่จะรับกับสิ่งที่ตามมาหรือไม่ดังนั้น แม้ว่าการมีเซ็กส์จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆ จะเป็นเรื่องที่ได้ยินอยู่เสมอ แต่การไม่มีเซ็กส์ก็สามารถทำให้สุขภาพได้รับประโยชน์ได้เหมือนกัน เช่น ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสารเอนดอร์ฟิน (Endophins) ด้วยตัวเอง หรือดื่มด่ำกับธรรมชาติ เป็นต้นเพิ่มเติมคลิกเลย  slotxo