June 14, 2021 8:41 pm

3 สัญญาณอันตราย “โรคลิ้นหัวใจรั่ว”


โรคลิ้นหัวใจ พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ พบทั้งในเพศชายและเพศหญิง หากมีอาการบ่งชี้บวมของท้องหรือขา เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรืออยู่เฉย ๆ มีอาการเหนื่อย และไม่สามารถนอนราบได้ ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของอาการลิ้นหัวใจรั่ว สัญญาณอันตราย โรคลิ้นหัวใจรั่ว อาการที่อาจบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว คือ 1.มีอาการบวมของท้อง หรือขา 2.เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรืออยู่เฉย ๆ ยังมีอาการเหนื่อย 3.ไม่สามารถนอนราบได้ ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้มาพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด slotxo