June 14, 2021 10:36 pm

30 อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ

“ต้นเดือนกินอย่างราชา ปลายเดือนกินมาม่าอย่างกับบ้านน้ำท่วม” ประโยคนี้คงกระแทกใจมนุษย์เงินเดือนหลายคนไปเต็ม ๆ เพราะผมเชื่อว่า กว่าครึ่งประเทศมีความรู้เรื่องการเก็บเงิน แต่เก็บเงินไม่เป็น พอเงินเข้าบัญชีเท่านั้นแหละ ไอเดียบรรเจิด เจ้าแม่แฟชั่นเข้าสิง […]

Read More

ปั๊มสูบส่งสารทำละลาย โซลเว้นท์ แอลกอฮอล์ จำหน่ายปั๊มปริมณฑล

ปั๊มไดอะแฟรมคุณภาพสูง แบรนด์ Tapflo ประเทศสวีเดน ขับเคลื่อนด้วยระบบลม ไม่ต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ป้องกันอันตรายจากมอเตอร์ร้อน มีใบรับรองด้านการใช้งานในโซนอันตรายตามมาตรฐาน ATEX approved […]

Read More